گارانتی گلبیشه

ما ، طراوت و تازگی گل های تحویل شده و نشاندن لبخند بر چهره مخاطب شما را به صورت ۱۰۰% گارانتی میکنیم . در صورتی که رضایت شما به هر دلیلی جلب نشد ، لطفاً کمتر از ۲۴ ساعت با ما تماس بگیرید . در این صورت محصول شما تعویض یا مبلغ سفارش بطور کامل به شما بازمیگردد .

چگونگی انجام کار

در بیشتر شهر های ایران محصولات ما به صورت مستقیم از مزرعه گل و گلخانه ها به درب منزل مخاطب شما ارسال میگردد . ما از گل هایی که در انبار سردخانه ها و یا گل هایی که مدت طولانی زیر کولر های گازی بوده اند استفاده نمیکنیم . به منظور رعایت همین اصل حتی گاهی اوقات گل هایی که ما ارسال میکنیم حالت بسته تری ( غنچه ) دارند و پس از دریافت توسط مخاطب شما ، گل ها شروع به شکفتن میکنند .